KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS TEMINIO RENGINIO

Apskritojo stalo diskusijos

,,Gyvosios maisto laboratorijos: inovacijų kūrimas ir diegimas kaimo vietovėse

programa

Vieta: Aukštaitijos profesinio rengimo centras, Technikumo g. 2, Alanta, Molėtų r.

2022 m. lapkričio 15 d.

9.00-9.30 val. Dalyvių sutikimo kava ir registracija

9.30 10.30 val. Programos pristatymas, dalyvių susipažinimas ir lūkesčių nustatymas

10.30 –  11.30 val. Diskusija „Sumanaus kaimo (SK) projekto kūrimas ir galimybė SK projektą integruoti į Aukštaitijos profesinio rengimo centro veiklą“

11.30 –  11.45 val. Kavos pertrauka

11.45 –  12.45 val. Diskusija „Gyvosios laboratorijos vaidmuo užtikrinant sumanaus kaimo (SK) projekto gerosios patirties kaupimą ir sklaidą“

12.45 –  13.30 val. Pietūs

13.30 15.00 val. Pirmoji kūrybinė sesija „Sumanaus kaimo projekto vaidmuo skatinant inovacijas Molėtų rajone“

15.00 15.20 val. Kavos pertrauka

15.20 16.30 val. Antroji kūrybinė sesija „Gyvosios laboratorijos veiklos modelių konkretizavimas (Canvas drobės užpildymas)“

16.30 17.00 val. Baigiamoji diskusija „Gyvoji laboratorija: nuo idėjos iki veiksmo“

Renginį moderuos:

VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto mokslininkė

prof. dr. Vilma Atkočiūnienė

Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos vadovas

Rimantas Čiūtas

Kilus klausimams kreiptis: vilma.atkociuniene@vdu.lt