Kompetencijų vertinimas Virėjo profesinio mokymo programos (kodas P42101303) asmenims.

TEORINĖ DALIS. Data: 2023 m. gegužės 22 d.

Vieta, laikas: Ažupiečių g. 2, Anykščiai , 307 kabinetas, trukmė – 9.00-11.00 val.

SVARBU. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

PRAKTINĖ DALIS. 2023 m. gegužės 25 d., 9.00 val. Ažupiečių g.2 , Anykščiai, 112 kabinetas.

Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.