Paskaita apie psichoatyviąsias medžiagas

Balandžio 25 d. Aukštaitijos profesinio rengimo centre lankėsi lektorius Darius Joneikis, judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ Kauno regiono skyriaus vadovas. Centro gimnazijos klasių mokiniams papasakoj

Organinės anglies panaudojimas ekosistemų paslaugų plėtrai, pritaikant ūkininkavimą prie klimato kaitos ACT.LT (AgroCarbonTech.LT)

EIP veiklos grupė įkurta Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, tikslas – įgyvendinti Europos inovacijų partnerystės „Organinės anglies panaudojimas ekosistemų paslaugų plėtrai, pritaikant ūkinink

KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS (SUVIRINTOJO kvalifikacijai)

Kompetencijų vertinimas Suvirintojo profesinio mokymo programų (kodai P43071501, T43071503) asmenims. TEORINĖ DALIS. Data: 2023 m. gegužės 3 d. Vieta, laikas: Ažupiečių g. 2, Anykščiai , 307 kabineta

KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS (Virėjo kvalifikacijai)

Kompetencijų vertinimas Virėjo profesinio mokymo programos (kodas T43101304) asmenims. TEORINĖ DALIS. Data: 2023 m. balandžio 27 d. Vieta, laikas: Ažupiečių g. 2, Anykščiai , 307 kabinetas, trukmė

KAIP PRIŽIŪRĖTI DEKORATYVINIUS AUGALUS PAVASARĮ?

Vis ryškiau šviečiant pavasarinei saulei, pranašaujančiai beprasidedantį sodo ir daržo darbų sezoną, pirmas darbas, kurį turime atlikti, kad galėtumėme džiaugtis sveikais ir gražios išvaizdos dek

APIE TRĄŠAS IR TREŠIMĄ

Augalų derlius, dirvožemio derlingumas priklauso nuo mineralinių ir organinių medžiagų kiekio jame ir jų tarpusavio reakcijos. Vidutiniškai trąšos turi apie 40–50 procentų įtakos derliui. Taigi, p

ŠVENTINIS INTERJERŲ APIPAVIDALINIMAS

Reikalavimai išsilavinimui: mokymasis III-IV gimnazijos klasėse. Apimtis mokymosi kreditais – 5 (110 val.). Kompetencijos: Apipavidalinti visuomeninės paskirties interjerus teminėms, kalendorinėms švent

GĖRIMŲ PARINKIMAS IR PATIEKIMAS

  Reikalavimai išsilavinimui: mokymasis III-IV gimnazijos klasėse. Apimtis mokymosi kreditais – 5 (110 val.).   Kompetencijos: Derinti gėrimus su patiekalais ir patiekti juos svečiams. Gebės ir

VIRĖJAS

Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti, apipavidalinti ir patiekti patiekalus, įvertinti patiekalų k

Tautinio paveldo patiekalų gaminimas

Reikalavimai išsilavinimui: mokymasis III-IV gimnazijos klasėse. Apimtis mokymosi kreditais – 5 (110 val.). Kompetencijos: Parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas tautinio paveldo patiekalų ga

Drabužių detalių sukirpimas

  Reikalavimai išsilavinimui: mokymasis III-IV gimnazijos klasėse. Apimtis mokymosi kreditais – 5 (110 val.).   Kompetencijos: Paruošti darbo vietą ir įrangą sukirpimo procesams. Gebės ir mok

Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas

Reikalavimai išsilavinimui: mokymasis III-IV gimnazijos klasėse. Apimtis mokymosi kreditais – 15 (220 val.). Kompetencijos: Techniškai prižiūrėti vidaus degimo variklius. Gebės: Paaiškinti vidaus de

Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas

Reikalavimai išsilavinimui: mokymasis 9-10 kl. (I-II gimnazijos klasėse). Apimtis mokymosi kreditais – 5 (110 val.). Kompetencijos: Parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas tautinio paveldo pati

Pasiruošimas siuvimo procesams

Reikalavimai išsilavinimui: mokymasis 9-10 kl. (I-II gimnazijos klasėse). Apimtis mokymosi kreditais – 10 (220 val.). Kompetencijos: Paruošti darbo vietą ir įrangą siuvimo procesams pagal nurodymus. G

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJAS

Programos paskirtis. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojui paren

APSAUGOS DARBUOTOJAS

Programos paskirtis. Apsaugos darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apsaugos darbuotojui parengti, kuris gebėtų užtikrinti objektų, renginių ir fizinių asmenų apsaugą, va

SUVIRINTOJAS

Programos paskirtis. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam suvirintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti atlikti suvirinimo darbus, suvirinti plieno jungčių

ELEKTRIKAS

Programos paskirtis. Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam elekrikui parengti, kuris gebėtų atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus, įrengti ir eksploatuoti

JAUNESNYSIS PROGRAMUOTOJAS

Programos paskirtis. Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti informacines sistemas, nesudėtingas duomenų bazes, valdyt

SIUVĖJAS

Programos paskirtis. Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam siuvėjui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti siuvimo procesams, siūti drabužių detales ir jungti drabu

SLAUGYTOJO PADĖJĖJAS

Programos paskirtis. Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam slaugytojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų tenkinti higienines paciento reikmes, slaugyti pacientą ir

INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAS

Programos paskirtis. Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam individualios priežiūros darbuotojui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis soci

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJAS

Programos paskirtis. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą vairuotoją, mokantį vežti krovinius motorinėmis transpo

APSAUGOS DARBUOTOJAS

Programos paskirtis. Apsaugos darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apsaugos darbuotojui parengti, kuris gebėtų užtikrinti objektų, renginių ir fizinių asmenų apsaugą, va

SUVIRINTOJAS

Programos paskirtis. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam suvirintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti atlikti suvirinimo darbus, suvirinti plieno jungčių

ELEKTRIKAS

Programos paskirtis. Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam elektrikui parengti, kuris gebėtų atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus, įrengti ir eksploatuot

JAUNESNYSIS PROGRAMUOTOJAS

Programos paskirtis. Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti informacines sistemas, nesudėtingas duomenų bazes, valdyt

SIUVĖJAS

Programos paskirtis. Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam siuvėjui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti siuvimo procesams, siūti drabužių detales ir jungti drabu

SLAUGYTOJO PADĖJĖJAS

     Programos paskirtis. Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam slaugytojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų tenkinti higienines paciento reikmes, slaugyti paci

INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAS

Programos paskirtis. Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam individualios priežiūros darbuotojui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis soci

SVEČIŲ APTARNAVIMO DARBUOTOJAS

Programos paskirtis. Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti apgyvendinimo paslaugas teikiančio

TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKAS

Programos paskirtis. Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti transporto

Tautinio paveldo patiekalų gaminimas

  Reikalavimai išsilavinimui: mokymasis III-IV gimnazijos klasėse. Apimtis mokymosi kreditais – 5 (110 val.).   Kompetencijos: Parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas tautinio paveldo

Drabužių detalių sukirpimas

Reikalavimai išsilavinimui: mokymasis III-IV gimnazijos klasėse. Apimtis mokymosi kreditais – 5 (110 val.).   Kompetencijos: Paruošti darbo vietą ir įrangą sukirpimo procesams. Gebės ir mokysis: A

TR2 kategorijos traktorių vairavimas

  Reikalavimai išsilavinimui: mokymasis III-IV gimnazijos klasėse. Apimtis mokymosi kreditais – 5 (110 val.).   Kompetencijos: Valdyti TR2 kategorijos traktorius. Gebės ir mokysis: Apibūdinti TR

TR1 kategorijos traktorių vairavimas

  Reikalavimai išsilavinimui: mokymasis III-IV   gimnazijos klasėse. Apimtis mokymosi kreditais – 5 (110 val.).   Kompetencijos: Valdyti TR1 kategorijos traktorius. Gebės ir mokysis: Apibūdint

Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas

  Reikalavimai išsilavinimui: mokymasis III-IV gimnazijos klasėse. Apimtis mokymosi kreditais – 15 (220 val.).   Kompetencijos: Techniškai prižiūrėti vidaus degimo variklius. Gebės: Paaiškin

Pasiruošimas atlikti šaltkalvio darbus

Reikalavimai išsilavinimui: mokymasis 9-10 kl. (I-II gimnazijos klasėse). Apimtis mokymosi kreditais – 5 (110 val.). Kompetencijos: Paruošti naudoti įrangą detalių mechaniniam apdirbimui ir šaltkalviš

Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas

  Reikalavimai išsilavinimui: mokymasis 9-10 kl. (I-II gimnazijos klasėse). Apimtis mokymosi kreditais – 5 (110 val.).   Kompetencijos: Parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas tautinio

Pasiruošimas siuvimo procesams

Reikalavimai išsilavinimui: mokymasis 9-10 kl. (I-II gimnazijos klasėse). Apimtis mokymosi kreditais – 10 (220 val.). Kompetencijos: Paruošti darbo vietą ir įrangą siuvimo procesams pagal nurodymus. Geb

VIRĖJAS

Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti, apipavidalinti ir patiekti patiekalus, įvertinti patiekalų k

TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKAS

Programos paskirtis. Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų techniškai prižiūrėti ir remont

APDAILININKAS

Programos paskirtis. Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui, plytelių klojėjui, tinkuotojui, parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuo

SIUVĖJAS

Programos paskirtis. Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam siuvėjui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti siuvimo procesams, siūti drabužių detales ir jungti drabu

INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAS

Programos paskirtis. Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam individualios priežiūros darbuotojui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socia

PARDAVĖJAS-KASININKAS

Programos paskirtis. Pardavėjo-kasininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam pardavėjui-kasininkui parengti, kuris gebėtų paruošti darbo vietą ir įrangą darbui, paruošti prekes pa

APSKAITININKAS

Programos paskirtis. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir

PADAVĖJAS IR BARMENAS

Programos paskirtis. Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti ir aptarnauti svečius, paruošti, prižiūrė

ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS VERSLO DARBUOTOJAS

Programos paskirtis. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam žemės ūkio gamybos verslo darbuotojui parengti, kuris gebėtų dirbti samdomą darbą ž

DEKORATYVINIO ŽELDINIMO IR APLINKOS TVARKYMO VERSLO DARBUOTOJAS

Programos paskirtis. Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dekoratyvinio apželdinimo darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai auginti ir pri