Pameistrystė – nauja galimybė man!

Mokykla, kartu su Europos socialinio fondo agentūra, vykdo jungtinį projektą “Pameistrystė – nauja galimybė man!” (10-010-J-0001-J01-00021). Projekto tikslai:  Padidinti profesinio mokym