Europos judumo savaitė

Savaitę pradėjome pasivaikščiojimu po Alantos miestelį ir apylinkes.