Artėjant Europos Komisijos kovos su prekybos žmonėmis dienai (spalio 18 d.), skatiname atkreipti dėmesį į prekybos žmonėmis riziką ir pagalbos būdus galimoms prekybos žmonėmis aukoms.

Prekyba žmonėmis yra viena skaudžiausių socialinių problemų šiuolaikinėje visuomenėje, kurios aukomis dažnu atveju tampa vaikai ir jaunimas. Nuo 2012 m. Lietuvoje kasmet daugėja registruotų ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis bei išnaudojimo priverstiniam darbui. Šiuo metu itin svarbu vykdyti aktyvias prekybos žmonėmis prevencijos priemones dėl galimo COVID-19 pandemijos poveikio socialiai pažeidžiamoms grupėms ir dėl didėjančios prekybos žmonėmis rizikos.

Siūlome Jums naudotis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengtomis prekybos žmonėmis prevencijos metodinėmis priemonėmis:

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtos metodinės priemonės prieinamos čia: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=138/732;

Vidaus reikalų ministerijos parengtos metodinės priemonės:

1. Videoklipai, skirti prekybos žmonėmis prevencijai, susijusiai su dažniausiai Lietuvoje pasitaikančiomis išnaudojimo formomis:

2. Sulankstomos kortelės apie prekybos žmonėmis prevenciją ir pagalbos teikimą prekybos žmonėmis aukoms (lietuvių, anglų ir rusų kalbomis) – https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/Vilniaus%20AVPK_Smurto%20prevencija_Bendruomenes%20atsakingumo%20didinimas.pdf.

 

Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis įsteigė naują visą parą veikiančią pagalbos telefonu liniją +370 616 9119, skirtą panešti apie prekybos žmonėmis atvejus ir aukas. Linijos tikslas – suteikti informacijos nukentėjusiesiems ir valstybės bei savivaldybės institucijų atstovams, susiduriantiems su asmenimis, galimai nukentėjusiais ar nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis, apie pagalbą grįžtant iš užsienio šalies, nukreipti į artimiausią pagalbą teikiančią organizaciją, registruoti prekybos žmonėmis atvejus.

Konsultacijos telefonu prieinamos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis visą parą, 7 dienas per savaitę.

 


Category: Kita , Prevencinė veikla