Programos paskirtis. Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti informacines sistemas, nesudėtingas duomenų bazes, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą.

Pagrindiniai moduliai:

  • Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas (Java)
  • Nesudėtingų duomenų bazių projektavimas ir kūrimas (Java)
  • Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas (Java)

      Būsimo darbo specifika.  Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti jaunesniuoju programuotoju, programuojančiu Java kalba, informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.

Programos apimtis mokymosi kreditais:  programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų, trukmė iki 1 metų.

     Kvalifikacijos pavadinimas – jaunesnysis programuotojas.

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV.

     Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:  vidurinis išsilavinimas.

    Kiti reikalavimai: laikomas testas stojančiojo pasirengimui mokytis nustatyti

 


Category: PRIĖMIMAS Anykščiai

Žymos: