Programos paskirtis. Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam slaugytojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų tenkinti higienines paciento reikmes, slaugyti pacientą ir padėti slaugos specialistui arba akušeriui atliekant slaugos ar akušerijos veiksmus, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti kitus techninius slaugos darbus.

Pagrindiniai moduliai:

  • Higieninių paciento reikmių tenkinimas
  • Paciento slaugymas ir pagalba atliekant slaugos ar akušerijos veiksmus
  • Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas
  • Techninių slaugos darbų atlikimas

      Būsimo darbo specifika.  Asmuo, įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir slaugytojo padėjėjas.

Programos apimtis mokymosi kreditais: programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų, trukmė iki 1 metų.

   Kvalifikacijos pavadinimas – slaugytojo padėjėjas

   Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas  vidurinis išsilavinimas


Category: PRIĖMIMAS Anykščiai

Žymos: