Mokykla pradeda vykdyti naują projektą „Ūkininkų kompetencijų kėlimas“, kurio metu, kartu su partneriais Joniškio žemės ūkio mokykla bei Daugų technologijos ir verslo mokykla vykdys seminarų ciklą 26 Lietuvos rajonuose. Projekto metu bus organizuojami mokymai net 13 skirtinų temų, mokymų trukmė varijuos nuo 1 iki 4 dienų. Mokymus ves patyrę trijų profesinių mokyklų specialistai įvairiomis temomis: augalininkystės, gyvulininkystės, aplinkosaugos, bitininkystės, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo ir ūkio finansų valdymo ir vadybos temomis.

Planuojama projekto trukmė – 2 metai, mokymai vyks iki 2025 m. kovo mėn. Visos veiklos finansuojamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“. Projektui skirta suma – 86 173 Eur, Finansavimo šaltiniai – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos (85 poc.) ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos (15 proc.).

Logo

 


Category: Visos