Aukštaitijos profesinio rengimo centras aktyviai vykdo tarptautinius projektus ir kviečia įsijungti visą mokyklos bendruomenę. 2023 metų rugsėjį pradėsime su 4 Eramus+ projektais: 2 iš jų yra mobilumo projektai, o kiti 2 partnerysčių projektai. Mobilumo projektai yra skirti mokinių, mokytojų ir darbuotojų stažuotėms, kursams ir kvalifikacijos kėlimui. Artėjančiais mokslo metais planuojama organizuoti 21 mokinių stažuotę į Ispanijos, Italijos ir Vokietijos įmones, kur trijų savaičių trukmės praktiką galės atlikti įvairias profesijas besimokantys Aukštaitijos PRC mokiniai. Be mokinių mobilumo projekto, taip pat numatoma ir mokytojų bei darbuotojų vizitai į kursus bei įvairius mokymus ir seminarus. Darbuotojų mobilumo projektas skirtas 8 darbuotojų stažuotėms, tačiau metų eigoje numatome ir daugiau galimybių dalyvauti įvairiose tarptautinėse veiklose.

Kita, ne mažiau įdomi programa, kurią šiais metais mokykla išbando – Nordplus programa. Tai Šiaurės šalių vadovų tarybos įsteigta programa, kuri finansuoja įvairias bendradarbiavimo ir mobilumo veiklas tarp Skandinavijos ir Baltijos šalių. Šiais metais mokykla turi du projektus šioje programoje: vienas yra skirtas gimnazijos skyriuje besimokantiems mokiniams, kitas – profesijos mokiniams. Abu projektai vykdomi su Latvijos ir Estijos šalių mokyklomis ir planuojami savaitės trukmės mokinių mainai (po 6 mokinius) su įvairių Latvijos ir Estijos mokyklų mokiniais.

Dar keletas projektų yra rengimo arba vertinimo stadijose. Tikimės geriausio ir laukiame naujienų.

Visi šie projektai – tai puikus būdas pagerinti savo praktinius įgūdžius realiose darbo vietose, patobulinti užsienio kalbos įgūdžius ir susirasti draugų visoje Europoje.

 

Projektų vadovė Justina Levenauskienė.

 

 


Category: Projektai