Švietimo ir mokslo ministerija kreipiasi į Jus prašydama kartu su mokyklų vadovais atkreipti dėmesį į prekybos žmonėmis pavojus, su kuriais susidurti rizika vaikams ypač padidėja pasibaigus mokslo metams ir prasidėjus mokinių vasaros atostogoms.

Prekybos žmonėmis grėsmės yra pavojingos tuo, kad vaikai tampa prostitucijos ir kitokio seksualinio išnaudojimo aukomis, patenka į vergiją ar į vergiją panašią veiklą, pornografijos tinklą, tampa prekybos organais aukomis, išnaudojami nusikaltimų vykdymui, priverstinių santuokų sudarymui, surogatinei motinystei. Pagrindiniai būdai, kuriais vaikai įtraukiami į prekybos žmonėmis industriją – prievarta, apgaulė, pažadai ir manipuliacijos. Vaikai gali būti verbuojami bet kurioje jaunimo dažnai lankomoje vietoje: mokykloje, globos namuose, vakarėlių organizavimo vietose ar baruose, prekybos centruose, autobusų stotelėse, per socialinius tinklus.

Būtinosios atsargumo priemonės:

  • 1)  vykstant dirbti į užsienio valstybes ar keliaujant turėti dokumentų ir draudimo kopijas;
  • 2)  užsirašyti šalies, į kurią vykstama ambasados ir pagalbą teikiančių organizacijų prekybos žmonėmis aukoms, kontaktinius duomenis;
  • 3)  iš anksto sudaryti sutartis, kuriose būtų nurodytos darbo ar kelionės sąlygos;
  • 4)  jeigu įdarbina Lietuvos įmonė, patikrinti, ar ji turi licenciją darbinti užsienyje;
  • 5)  susitarti su tėvais, kaip bus pranešama, kaip sekasi užsienyje;
  • 6)  su savimi pasiimti tiek pinigų, kad būtų galima grįžti namo;
  • 7)  niekam nepalikti paso;
  • 8)  kritiškai vertinti faktą, jeigu darbdaviai apmoka vaikui kelionę, perka rūbus, maistą ir kitus materialinius daiktus, motyvuodami gera valia, pagalba pradžiai. Prekeiviai žmonėmis neretai apsimeta, kad tvarko vaiko dokumentus, apmoka kelionei būtinas išlaidas, pramogų išlaidas – vėliau prekybos žmonėmis auką priverčia padengti patirtas išlaidas kaip menamą skolą;
  • 9)  nebendrauti su įtarimą keliančiais nepažįstamaisiais viešose pasilinksminimo vietose (pavyzdžiui, baruose, kavinėse, naktiniuose klubuose), asmeninių pažinčių tarnybų, pokalbių svetainių erdvėje – dažniausiai taip elgiamasi, verbuojant jaunas merginas išnaudojimui seksualinių paslaugų versle;
  • 10)  kritiškai vertinti darbo pasiūlymus internete, kai siūloma: greitai atliekama paslauga, dėmesys kreipiamas į patikimumą, perdėtai išlaikomas anonimiškumas, viliojama dideliu atlyginimu, į visus klausimus atsakoma ,,taip“, keliami nedideli reikalavimai išsilavinimui ar profesinei kvalifikacijai, paskiriami susitikimai gatvėje, nereikalingi užsienio kalbos įgūdžiai.

Svarbu, kad vaikai ir jaunimas žinotų, kur galima kreiptis nutikus nelaimei tiek Lietuvoje, tiek užsienyje: šalies ambasados padeda tvarkyti dokumentus, teikia informaciją apie pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir / ar seksualinės prievartos; teisėsaugos institucijos atlieka baudžiamąjį persekiojimą, nevyriausybinės organizacijos teikia koordinuotas paslaugas.

Metodinė medžiaga, parengta Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centro, kuri gali būti naudinga mokykloms:

rekomendacijos mokykloms prekybos žmonėmis prevencijos srityje, skirtos darbui su skirtingo amžiaus mokiniais ir jų tėvais. Skelbiamos informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“;

– informacinės – metodinės medžiagos paketas mokytojams apie prekybos žmonėmis prevenciją. Susisteminta ir „Ugdymo sode“ mokytojams aiškiai ir patraukliai pateikta medžiaga ir informacija apie mokyklos vaidmenį kryptingai prisidedant prie prekybos žmonėmis prevencijos (https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=138);

videomedžiagų paketas per „Mokytojo TV“, skirtas informuoti mokytojus apie prekybos žmonėmis problematiką, atskleisti naujas prekybos žmonėmis formas, pagrindines atsargumo priemones siekiant apsisaugoti nuo patekimo į prekybos žmonėmis tinklus (įskaitant verbavimą elektroninėje erdvėje) (http://mokytojotv.blogspot.lt/2016/06/kas-yra-kas-prekyba-zmonemis.html.), (http://mokytojotv.blogspot.lt/2016/10/mokyklos-vaidmuo-igyvendinant-prekybos.html);

– mokiniams skirtas dokumentinis filmas apie prekybos žmonėmis prevenciją, grėsmes, formas, pagrindinius būdus apsisaugoti su palydinčia metodine priemone mokytojams. Skelbiamas nemokamoje platformoje www.nepatogauskinoklase.lt.

Socialinė pedagogė  Rita Sabaliauskienė


Category: Prevencinė veikla