(TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJO kvalifikacijai)

Kompetencijų vertinimas Technikos priežiūros verslo darbuotojo profesinio mokymo programos (kodas M43071603) asmenims.

TEORINĖ DALIS. Data: 2023 m. gegužės 17 d.

Vieta, laikas: Ažupiečių g. 2, Anykščiai , 307 kabinetas, trukmė – 9.00-11.00 val.

SVARBU. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

PRAKTINĖ DALIS. 2023 m. gegužės 24 d., 9.00 val. Ažupiečių g.1B , Anykščiai, Automobilių remonto ir diagnostikos laboratorija.

Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.