AUKŠTAITIJOS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

Alantos krašte žmonių gyventa nuo pirmykštės bendruomenės laikų. Iš rašytinių šaltinių žinoma, kad Didysis Lietuvos Kunigaikštis Žygimantas 1436 m. už nuopelnus kovoje su Švitrigaila ją atidavė didikui Kristinui Astikui. Vėliau kraštą iki I-ojo pasaulinio karo valdė dvarininkai Pamarnackai ir jų palikuonys.

Dvaro pastatai statyti XIX a.viduryje. XX a. buvo keletą kartų rekonstruoti bei restauruoti. Šiuo metu rūmai nušvitę naujai – meniškai išdažyta rūmų išorė, pakeistas skardos stogas ir langai, trinkelėmis išgrįstas takas ir kelias, atkurtas parkas bei tvenkiniai, gražiai tvarkoma aplinka.

1940-1945 dvaro rūmuose jau veikė Žemesnioji žemės ūkio mokykla. Ruošė agronomus ir zootechnikus. Karo metais rūmai buvo labai nuniokoti, juose buvo įkurtos kareivinės.

1959 metais rūmuose įkurtas žemės ūkio technikumas. Technikumo įkūrimas buvo senųjų rūmų išgelbėjimas nuo visiško sugriuvimo. Juose tilpo viskas – dešiniajame fligelyje – moksleivių bendrabutis, kairiajame – dėstytojų butai. Antrame aukšte dvi auditorijos. Apačioje – tarpduryje bendros paskaitos abiems skyriams. Vienintelė specialybės dėstytoja buvo Birutė Stankaitytė-Lukoševičienė, o kiti mokytojai buvo iš Alantos.

1960 – taisiais technikumui atiduotas Alantos miestelyje  buvęs pastatas, o buvusioje karčiamoje įkurtos dirbtuvės.
Pirmasis direktorius buvo Jonas Lekas (1959-1961).

1961 metais direktoriumi paskirtas jaunas vadovas Alfonsas Jovaiša.

1964 m. kilo sumanymas statyti naujus rūmus, kuriuose tilptų visa mokymo bazė. Ši statyba tęsėsi visą dešimtmetį.

1967 m. technikumas buvo sujungtas su ūkiu ir mokykla gavo tarybinio ūkio-technikumo statusą. Direktoriaus pareigas pradėjo eiti Edvardas Kareiva. Statėsi naujieji pastatai. Daug triūso įdėta parko tvarkymui, atkūrimui.

1973 m. pabaigoje moksleiviai pradėjo mokytis naujuose rūmuose. Įrengti nauji kabinetai bei laboratorijos, pasirūpinta naujais baldais, įrengimais, sukurta tvirta materialinė-techninė bazė. Pagal individualų projektą pastatytas mokymo kompleksas, kuriame yra aktų bei sporto salės. Direktoriumi buvo paskirtas Robertas Kontrimavičius. Toliau buvo plečiama gyvenvietė, gerinamos mokymosi ir buities sąlygos.

1985 metais direktoriumi tapo alantiškis Vladas Pusvaškis. Iš esmės buvo sutvarkytos ir pagražėjo mokymo patalpos, bendrabučiai. Sparčiai augo gyvenvietė, restauruoti senieji rūmai, įkurtas kino teatras, statomi gamybiniai mokomieji ir buitiniai pastatai.

1986 metais tarybiniame ūkyje-technikume atidaromas profesinio rengimo skyrius (naujos specialybės: melžimo operatorės, mechanizatoriai). Moksleivių skaičius siekia septynis šimtus. Ketvirtą dešimtį mokyklą pradėjo kartu su Lietuvos atgimimu.

1990 m. tarybinis ūkis-technikumas reorganizuojamas į žemės ūkio mokyklą, paliekant aukštesniųjų studijų skyrių.

1992 metais mokykla tampa „mokykla-agrofirma‘, vėliau – žemės ūkio mokykla, kuri 2002 m. pertvarkoma į technologijos ir verslo mokyklą, o po metų mokykla įgyja viešosios įstaigos statusą.

Nuo 2002 m. Alantos žemės ūkio mokykla tapo Alantos technologijos ir verslo mokykla, o nuo 2003 m. liepos 1 d. Viešąja įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla.

2010-aisiais mokykla šventė 50 metų jubiliejų.

2013 m. baigiamas įgyvendinti projektas „Žemės ūkio sektorinio praktinio mokymo centro kūrimas VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje (kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-02-003). Rekonstruotos mokomosios dirbtuvės ir garažai, žemės ūkio technikos laboratorijos, grūdų sandėlio, daržovių saugyklos, teorinio mokymo patalpos. Baigiama įrengti mokomoji katilinė, naudosianti žemės ūkio gamybos atliekas ir žaliavas.