AUKŠTAITIJOS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

Technikumo g. 2, Alantos mstl., 33315 Molėtų r. sav.

Telefonas – +370 383 58 500, 58 337.

Mokyklos tipasProfesinė mokykla.
Mokomoji kalbaLietuvių kalba.
DirektoriusVladas Pusvaškis, 
pirma vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymuiArūnė Vitonytė
Praktinio mokymo vadovasLaimutis Lapėnas
Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalamsVytautas Sabaliauskas.
Profesinio rengimo skyriaus vedėjaGreta Šadeikytė
Mokyklos tarybos pirmininkas
(mokyklos taryba - kolegialus valdymo organas)
Raimundas Gražys,
UAB "Hoda" direktorius

              Mokyklos vizija

Ugdyti žmogų, pilną entuziazmo, pasitikėjimo, noro mokytis ir gebantį naudoti turimas žinias.

             Mokyklos misija

Teikti bendrojo ir profesinio lavinimo žinias ir praktinius įgūdžius;
ugdyti gebėjimus verslo, technologijų ir paslaugų srityse.

            Mokyklos filosofija

Moksleivio ugdymas – tai vientisas procesas, kuriame atsižvelgiama į natūralią individo prigimtį, skatinama saviaukla, sugebėjimas save keisti, gerbiamos moksleivio teisės ir nepriklausomybė.