Aukštaitijos profesinio rengimo centro tarybą (kolegialus valdymo organas) sudaro 9 nariai:

  • Raimundas Gražys, UAB “Hoda” direktorius, tarybos pirmininkas;
  • Goda Bartkevičienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Irmina Kudarauskienė, LR Žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyresnioji specialistė;
  • Irina Šeršniova, Utenos verslo informacijos centro direktorė;
  • Albinas Kazanavičius, UAB “Utenos Gelžbetonis” generalinis direktorius;
  • Vytis Štelbys, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos narys;
  • Ramunė Dragūnienė, Aukštaitijos PRC profesijos mokytoja metodininkė;
  • Liongina Lasienė, Aukštaitijos PRC darbų ir civilinės saugos inžiinierė;
  • Kornelijus Meilūnas, Aukštaitijos PRC mokinys.

 

 

Centro taryba (savivalda)  sudaroma 3 metų laikotarpiui.
Nariai yra deleguojami: vienas atstovas iš Mokinių tarybos, vienas ar du atstovai iš mokytojų (mokytojų susirinkimo nutarimu), vienas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas ir vienas atstovas iš vietos bendruomenės. Įstaigos vadovas yra Centro tarybos narys pagal pareigas.
Centro taryba veikia pagal Įstaigos vadovo patvirtintus nuostatus.