Aukštaitijos profesinio rengimo centro tarybą (kolegialus valdymo organas) sudaro 9 nariai:

  • Teodoras Bitinas, UAB „Anykščių energetinė statyba“ generalinis direktorius, socialinių partnerių atstovas
  • Gintautas Maniušis, UAB „Molėtų vanduo“ direktorius, socialinių partnerių atstovas.
  • Irmina Kudarauskienė, LR Žemės ūkio rūmai, kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė, socialinių partnerių atstovas.
  • Jurgis Dumbravą, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktorius, socialinių partnerių atstovas.
  • Nerijus Čepauskas, Utenos regiono plėtros tarybos administracijos direktorius, regionų tarybos atstovas
  • Sandra Vaitkienė, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Įstaigų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas.
  • Stasys Skebas, Aukštaitijos profesinio rengimo centro Anykščių filialo vadovas, įstaigos darbuotojų atstovas.
  • Dalia Ivanauskienė, Aukštaitijos profesinio rengimo centro profesijos mokytoja metodininkė,  įstaigos mokytojų atstovas.
  • Dominykas Lapėnas, Aukštaitijos profesinio rengimo centro RO1 mokinys, įstaigos mokinių atstovas.

 

Centro taryba (savivalda)  sudaroma 3 metų laikotarpiui.
Nariai yra deleguojami: vienas atstovas iš Mokinių tarybos, vienas ar du atstovai iš mokytojų (mokytojų susirinkimo nutarimu), vienas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas ir vienas atstovas iš vietos bendruomenės. Įstaigos vadovas yra Centro tarybos narys pagal pareigas.
Centro taryba veikia pagal Įstaigos vadovo patvirtintus nuostatus.