Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad Aukštaitijos PRC veikla būtų skaidri ir nešališka.

 

Korupcijos prevencijos dokumentai:

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada 2024

Įstatymas dėl pareigybių sąrašo

ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI VIEŠUOSIUS IR PRIVAČIUOSIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO IR NUSIŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS

PRANEŠIMŲ APIE GALIMUS KORUPCIJOS ATVEJUS REGISTRAVIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

AUKŠTAITIJOS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

AUKŠTAITIJOS PROFESINIO RENGIMO CENTRO ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2021-2023 METAMS

ANTIKORUPCINĖS ANALIZĖS IR VERTINIMO IŠVADA

ĮSAKYMAS DĖL ATSAKINGO ASMENS PASKYRIMO

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo išvada 2023

Susiję dokumentai:

AUKŠTAITIJOS PRC PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. IX-904 PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

Už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę Aukštaitijos profesinio rengimo centre atsakinga bibliotekininkė Renata Lasienė, el. p. pranesk@aukstaitijosprc.lt .

Informaciją, apie galimus korupcijos požymius ar padarytus pažeidimus centre, galite pranešti raštu ar žodžiu:

  • Centro direktoriui, el. p. direktorius@aukstaitijosprc.lt .
  • atsiuntus pasirašytą pranešimą paštu, adresu Technikumo g. 2, Alanta, Molėtų r., LT-33315 arba Ažupiečių g. 2, Anykščiai, LT-29148. Ant voko turi būti nurodyta žyma „Korupcijos prevencija. Atsakingam subjektui asmeniškai”.
  • pateikti pranešimą už korupcijos veiklą Centre atsakingam asmeniui, el. p pranesk@aukstaitijosprc.lt .
  • užpildytą pranešimą pateikti STT, el. p. pranesk@stt.lt.
  • Pranešimą galite pateikti užpildę Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojamą „Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą” formą.