Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad Aukštaitijos PRC veikla būtų skaidri ir nešališka.

 

Korupcijos prevencijos dokumentai:

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2021-2023 METAMS

ANTIKORUPCINĖS ANALIZĖS IR VERTINIMO IŠVADA

ĮSAKYMAS DĖL ATSAKINGO ASMENS PASKYRIMO IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Susiję dokumentai:

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. IX-904 PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

Už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolę Aukštaitijos profesinio rengimo centre atsakinga gimnazijos skyriaus vedėja Arūnė Vitonytė, el. p. gimnazijossk@aukstaitijosprc.lt, tel. 838358337.

Informaciją, apie galimus korupcijos požymius ar padarytus pažeidimus centre, galite pranešti raštu ar žodžiu:

  • Centro direktoriui, el. p. direktorius@aukstaitijosprc.lt, tel. 838358500.
  • atsiuntus pasirašytą pranešimą paštu, adresu Technikumo g. 2, Alanta, Molėtų r., LT-33315 arba Ažupiečių g. 2, Anykščiai, LT-29148. Ant voko turi būti nurodyta žyma „Korupcijos prevencija. Atsakingam subjektui asmeniškai”.
  • pateikti pranešimą už korupcijos veiklą Centre atsakingam asmeniui, el. p gimnazijossk@aukstaitijosprc.lt, tel. 838358337.
  • užpildytą pranešimą pateikti STT, el. p. pranesk@stt.lt.

 

Pranešimą galite pateikti užpildę Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojamą „Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą” formą.