Mokiniai priimami į I ir II gimnazijos klases (9 – 10  kl.), prašymas mokytis teikiamas mokykloje.

Priėmimas į 11 kl., kartu su profesinio mokymo programa, vyksta LAMA BPO sistemoje.

Priėmimas į suaugusių neakivaizdinio mokymo 11 klasę (užsiėmimai vyksta šeštadieniais), prašymai teikiami mokykloje.

Gimnazijos skyriaus nuostatai (informacija atnaujinama)

PUPP tvarkaraštis 2023-2024

2023-2024 m. m. BE ir tarpinių patikrinimų tvarkaraštis

 

2024 BE TVARKOS_APRAŠAS

Brandos egzaminų vykdymo instrukcijos

Atmintinė Abiturientui

Atmintinė III kl gimnazistams

 

PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

PUPP vykdymo instrukcijos

pamoka