Mokiniai priimami į I ir II gimnazijos klases (9 – 10  kl.), prašymas mokytis teikiamas mokykloje.

Priėmimas į 11 kl., kartu su profesinio mokymo programa, vyksta LAMA BPO sistemoje.

Priėmimas į suaugusių neakivaizdinio mokymo 11 klasę (užsiėmimai vyksta šeštadieniais), prašymai teikiami mokykloje.

Gimnazijos skyriaus nuostatai

2022-2023 m. m. PUPP tvarkaraštis

2022-2023 m. m. BE tvarkaraštis

 

BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS (AKTUALI REDAKCIJA)

Brandos egzaminų vykdymo instrukcijos

 

 

PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

PUPP vykdymo instrukcijos

pamoka