AUKŠTAITIJOS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

Mokykla nuolat ieško naujovių verslo, gamybos, technologijų ir paslaugų srityse, konsultuoja žemdirbius ir verslininkus praktikos ir informacinių technologijų naujovių klausimais. Dirba kvalifikuoti, patyrę ir savo darbą išmanantys mokytojai, mokosi ir studijuoja naujovėms atviras ir smalsus jaunimas.

Kiekvienas mes turime savo mokyklos matą. Mokykla – tai dalis kaimo bendruomenės, rajono, regiono, Lietuvos. Mokykla neatsiejama nuo krašto aplinkos, žmonių, jos rūpesčių ir problemų. Mokykla yra svarbus kultūros centras ne tik rytų Aukštaitijos, bet ir visos šalies mastu. Čia puoselėjamos senos tradicijos ir kuriamos naujos, domimasi įvairiomis meno formomis.

Neįgiję pagrindinio išsilavinimo mokiniai gali mokytis naujos profesijos – dekoratyvinio želdinimo darbuotojo padėjėjo.
Į gimnazijos skyrių, kartu su profesiniu mokymu, įgiję pagrindinį išsilavinimą, priimami mokytis šių specialybių: transporto priemonių remontininko, renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus; virėjo.

Turintys vidurinį išsilavinimą ir/arba pagrindinį mokiniai gali mokytis socialinio darbuotojo padėjėjo (individualios priežiūros darbuotojo); apskaitininko; pardavėjo–kasininko; žemės ūkio darbuotojo; dekoratyvinio želdinimo darbuotojo; virėjo; padavėjo-barmeno; apdailininko, dailidės specialybių.

Gimnazijos skyriuje mokosi 9-10 kl. (I-II gimnazijos klasių) mokiniai.

Anykščių filiale vykdomos programos: transporto priemonių remontininkas; jaunesnysis programuotojas; suvirintojas; apsaugos darbuotojas; svečių aptarnavimo darbuotojas; virėjas; slaugytojas; socialinio darbuotojo padėjėjas (individualios priežiūros darbuotojas); motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas.

Mokykloje veikia Sektorinis žemės ūkio praktinio mokymo centras. Šiame centre siekiama išmokyti, pademonstruoti ir suteikti galimybę praktiškai susipažinti su augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos naujovėmis, jų įgyvendinimo efektyvumu, ž. ū. mechanizavimo privalumais, alternatyvios energetikos galimybėmis ir panaudojimu Lietuvos kaime. Modernizavus mokymo bazę, atsirado galimybė praktinio mokymo procesą vykdyti naudojant modernias technologijas. Šia baze gali naudotis ne tik mokyklos mokiniai, bet ir kitos mokymo institucijos bei keliantys kvalifikaciją suaugusieji.

Mokykla sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose Erasmus+, Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Norvegijos finansinių mechanizmų ir daugybėje kitų projektų, leidžiančių mokiniams vykti į praktikas Vokietijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Anglijoje, Turkijoje, Rumunijoje, Kanadoje ir kitose šalyse, o mokytojams vykti į stažuotes ir taip tobulinti kvalifikaciją. Tai padeda pažinti kitas tautas, jų kultūrą, papročius, kalbą. Mokiniai tobulina savo praktinius įgūdžius, mokytojai kelia jų profesinę kompetenciją. Projektų dėka gražėja mūsų mokykla.

Glaudžiai bendradarbiaujama su Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos, Aleksandro Stulginskio, Lietuvos sveikatos universitetu, Utenos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijomis, Tarptautine teisės ir verslo aukštąja mokykla ir kitomis švietimo institucijomis. Vykdoma aktyvi profesinio informavimo, karjeros planavimo veikla. Mokyklos bazėje įgyvendinamos Utenos kolegijos  žemės ūkio technologijų studijų programa.

Mokyklos bazėje nuolat organizuojamos praktinės mokslinės konferencijos, seminarai, dalykiniai susitikimai, mugės, vykdoma kita parodomoji veikla.

Mokykla turi gerai įrengtus, renovuotus, rūpestingai prižiūrimus bendrabučius. Mokyklos valgykloje galima skaniai papietauti. Mokyklos svečiai gali apsistoti moderniai įrengtame viešbutyje.

Šiuo metu mokyklos bendrabutyje gyvena beveik 100 mokinių. Daugumai mokinių bendrabutis tampa antraisiais namais. Čia mokiniai ne tik gyvena, bet ir leidžia savo laisvalaikį: žaidžia stalo tenisą, žiūri televizorių, turi galimybę naudotis internetu, treniruoklių sale, žaidžia stalo žaidimus, bendrabučio poilsio kambariuose vyksta įvairūs seminarai.

Svarbiu Aukštaitijos profesinio rengimo centro kultūros, mokslo informacijos ir poilsio centru yra tapusi senuosiuose buvusio dvaro rūmuose įsikūrusi biblioteka. Joje yra  skaitykla,  muzikos svetainė, muziejus, paveikslų galerija. Čia vyksta įdomūs, turiningi renginiai, šventės, organizuojamos knygų ir paveikslų parodos.

Įdomus mokyklos kultūrinis gyvenimas – susibūrę meno saviveiklos kolektyvai, vyksta įvairios sporto varžybos. Kasmet organizuojamos šios šventės: Rugsėjo 1-osios; Pirmakursių krikštynos; Mokytojo diena; Krepšinio fiesta; Bendrabučio stalo teniso turnyras; Nominacijų vakaras; Meilės diena.  Mokiniai dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, kasmet renkama šauniausia grupė ir dar daug kitų renginių ir konkursų.