Mūsų mokykla – kultūrinis ne tik gyvenvietės, bet ir viso rajono centras, ji turi labai gilias tradicijas ir turiningą bei seną istoriją. Visa tai, kas mokykloje vyksta yra svarbu asmenybės formavimuisi. Visada orientuojamasi, kad mokiniai išaugtų laisvi ir kūrybingi, orūs ir dvasiškai brandūs. Siekiama konstruktyvaus mokinių, mokytojų, vadovų, tėvų bendradarbiavimo. Jau tapo įprasta, kad kuriant mokyklos kulūrą, kaip ir šeimoje – visi yra lygiaverčiai partneriai. Bendradarbiavimas su vietos bendruomenės nariais yra tarsi susipynęs, kadangi dalis mokinių, ir tėvų yra ir Alantos bendruomenės nariai, ir kultūrinių renginių lankytojai. Dirbant kartu, pasitariant ir draugaujant, pasiekiama puikių rezultatų.

Mokyklos meninė veikla orientuota į kultūrinį mokinių švietimą ir ugdymą. Puoselėjama auklėjamoji meninio ugdymo reikšmė, meninės veiklos prasmingumas. Renginių daug ir įvairių: akcijos, tradiciniai ir netradiciniai renginiai, įvairūs projektai. Renginių gausa ir kokybe siekiama užtikrinti prasmingą užimtumą didesniam kiekiui mokinių, tuo pačiu sprendžiant asocialaus elgesio prevenciją; sukurti patrauklią mokyklos kultūrą, skatinant mokymosi motyvaciją; sudaryti papildomas galimybes patirti sėkmę įvairių gabumų vaikams.

Mokiniams sudarytos visos sąlygos tobulėti, save realizuoti mėgiamoje veikloje, kitiems parodyti, ko jie yra verti. Mokykloje organizuojamos tradicinės šventės:

 • Rugsėjo I-osios;
 • Pirmakursių krikštynos;
 • Sportinės varžybos tarp mokytojų ir mokinių;
 • Mokytojo diena;
 • Vaikinų bendrabučio stalo teniso turnyras;
 • Įvairūs prevencinių programų renginiai;
 • Krepšinio varžybos „Seniai – fuksai“;
 • Savaitė be patyčių;
 • Gerumo akcijos;
 • Kalėdinė mugė;
 • Nominacijų vakaras;
 • Kvalifikacijos pažymėjimų įteikimo šventė.

Mokykloje organizuojami ne tik turiningi renginiai, bet svetingai pasitinkami ir svečiai iš Lietuvos bei užsienio šalių. Mokyklos ryšiai su vietos bendruomenės institucijomis padeda ugdyti ir bendruomenės narius, ir siekti švietimo strateginių tikslų prieinamumo, veiksmingumo, efektyvumo. Aktyviai palaikomi dalykiniai, vadybiniai, metodiniai ryšiai su daugybe ne tik rajono, bet ir respublikos mokyklų. Mokykloje dažnai organizuojami seminarai, įvairūs metodiniai kursai. Vasaros metu vyksta dailininkų plenerai, o pirmomis rugsėjo dienomis kasmet galime aplankyti plenero metu atliktų darbų parodą, pabendrauti su kūrinių autoriais. Dalis darbų lieka mokykloje, taip dar labiau papuošiant jos aplinką.

DALYVAVIMAS PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSUOSE 2022 METAIS:

 •  Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalininko skyrius, nacionaliniame konkurse „Mano misija – padėti“, I vieta.
 • Paryžiuje tarptautinėje žemės ūkio parodoje-mugėje Salon International de I‘Agriculture, Tarptautinis jaunųjų gyvulių vertintojų konkursas – I vieta ir  14-ta bei 32-a vietos.
 • Aukštaitijos PRC nacionaliniame konkurse „Žemės ūkio technikos specialistas 2022“ užimta  I vieta.
 • Respublikiniame konkurse ,,AEHT-LT2022“ (Profesinio mokymo centras ,,Žirmūnai“) užimta III komandinė vieta
 • Respublikiniame konkurse,, Žemės ūkio technikos specialistas 2022“ –Anykščių filialo užimta III vieta
 • Nacionaliniame konkurse Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalininko skyriuje „Verslo žinios karjeros sėkmei“.
 • Tarptautiniame konkurse ,,Vairuotojas-saugaus eismo dalyvis 2022“ (Ukmergės TVM);
 • Respublikiniame konkurse ,,Jaunasis artojas 2022“ (Plungės TVM );
 • Respublikiniame konkurse ,,Ruošk ratus žiemą… 2022“(Biržų TVMC Vabalninko skyrius);
 • Respublikiniame konkurse “Kurkime tvarų grožį drauge” (Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyrius). Praktinės užduoties 1 vieta, komandinėje užduotyje komandai skirta III vieta.

Organizuojami įvairūs renginiai, koncertai, profesinio meistriškumo konkursai. Jų tikslas stiprinti bendruomeniškumą, puoselėti kultūrines vertybes, ugdyti mokiniams pasididžiavimo savo tėvyne, mokykla ir mokytojais jausmą.

Tradicijos – pasikartojančios mokyklos gyvenimo formos, kurios kuria mokyklos kultūros unikalumą, jos veiklos bei siekių tęstinumo ir priklausymo bendruomenei, turinčiai istoriją, jausmą. Mokyklos kultūros perdavimas yra svarbus, norint išsaugoti mokyklos unikalumą. Todėl tradicijos – mums labai svarbios.

2022 m. reikšmingiausios veiklos:

 • Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių technologinis mokymas Centre ir Anykščių filiale (pagal pirminio profesinio mokymo programų modulius);
 • Anykščių filialo pastatų vidaus ir išorės remonto darbai: iš esmės pagerinta ugdymo aplinka: vykdant projektą „Žemės ūkio sektorinio praktinio mokymo centro kūrimo tąsa Alantos technologijos ir verslo mokykloje“ (projekto Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-05-0002) atnaujinta bazinė įranga, reikalinga profesinio mokymo programų kokybiškam praktinio mokymo įgyvendinimui: įrengta maisto ruošimo laboratorija (Virėjo, Svečių aptarnavimo darbuotojo programoms); suvirinimo,  metalų technologijos laboratorijos (Suvirintojo, Transporto priemonių remontininko programoms); svečių aptarnavimo praktinio mokymo kabinetas (Svečių aptarnavimo darbuotojo programai), inžinerinio profilio teorinio mokymo du kabinetai, įsigytas mokomasis automobilis C ir CE vairuotojo kvalifikacijai įgyti. Pagerintos mokinių ir darbuotojų gerbūvio ir darbo  sąlygos: baigta įrengti ir pradėjo veikti  valgykla, mokinių bendrabutis.
 • Įrengta maisto ruošimo laboratorija Aukštaitijos PRC.
 • Išplėsta programų pasiūla, atsižvelgiant į regiono darbo rinkos poreikius. Licencija papildyta naujomis profesinio mokymo modulinėmis programomis: Pardavėjas-kasininkas; Dekoratyvinio želdinimo darbuotojas. Apsaugos darbuotojo, Svečių aptarnavimo darbuotojo, Slaugytojo padėjėjo, Transporto priemonių remontininko, Java programuotojo pirminio ir tęstinio mokymo
 • Parengtos paraiškos naujoms mokymo programoms. 2023 m. gauta licencija vykdyti Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius; Individualios priežiūros verslo darbuotojo profesinio mokymo programas.
 • Dalyvavimas 2022-02-26/03-26 Paryžiuje tarptautinėje žemės ūkio parodoje-mugėje Salon International de I‘Agriculture, Tarptautiniame jaunųjų gyvulių vertintojų konkurse užimta I vieta ir  14-ta bei 32-a vietos. 2023 metais taip pat dalyvavome šiame konkurse.