Žemės ūkio sektorinio praktinio mokymo centro tikslas – užtikrinti, kad mokiniai, naudodamiesi naujausiomis technologijomis ir įranga, įgytų darbo rinkos poreikius atitinkančius praktinius gebėjimus.

Centras įkurtas įgyvendinus Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės finansuojamas projektą: Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-02-003 „Žemės ūkio sektorinio praktinio centro kūrimas VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje“.

Sektoriniame Centre teikiamas praktinis profesinis mokymas asmenims, norintiems įgyti profesinę kvalifikaciją arba ją tobulinti.

Sektorinio Centro paslaugos prieinamos visiems Lietuvos gyventojams – profesinių mokymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, kolegijų ir universitetų studentams, įmonių, įstaigų darbuotojams ar kitiems asmenims.

Už Sektorinio Centro praktinio mokymo veiklos organizavimą atsakingas mokyklos praktinio mokymo vadovas Stasys Skebas. Dėl mokymų organizavimo kreiptis tel. 8383 53351, 58 337.

Sektoriniame Centre mokykla vykdo ir gali vykdyti praktinį mokymą pagal šias  pirminio profesinio mokymo programas. Programos: Ekologinio ūkio darbininkas; Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas/darbininkas; Automobilių mechanikas;  Kaimo verslų darbuotojas; Apdailininkas (statybininkas), Želdinių tvarkytojas; Technikos priežiūros verslo darbuotojas; Agroserviso darbuotojas.

Sektoriniame Centre mokykla vykdo ir gali vykdyti tęstinio mokymo programų praktinį mokymą: Ekologinio ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programa SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa; TR1  ir TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa; Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa; Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programa.

Sektoriniame Centre vyksta ir organizuojamas praktinis mokymas pagal kitas Augalininkystės ir Gyvulininkystės posričio pirminio profesinio ir tęstinio mokymo programas, studijų programas. Organizuojami pažintiniai ir mokomieji seminarai.

Sektoriniame Centre praktinis mokymas vykdomas:

Žemės ūkio mašinų laboratorijoje;

Kalvystės ir suvirinimo laboratorijoje;

Metalo mechanizuoto apdirbimo laboratorijoje;

Šaltkalvystės (rankinio apdirbimo) laboratorijoje

Augalininkystės produktų tyrimų laboratorijoje;

Bokštiniame grūdų sandėlyje;

Katilinėje (biodujų jėgainėje);

Pagal automatizuotą kuro išdavimo sistemą.

Sektorinio ž. ū. praktinio MC tvarkos aprašas

Elektroninis  modelis ALANTA