Kompetencijų vertinimas Apskaitininko mokymo programos (kodas T43041102) asmenims.

Data: 2023 m. balandžio 24 d.

Vieta, laikas: Technikumo g. 2, Alanta, Molėtų r. 105 kabinetas, trukmė – 9.00-11.00 val.

SVARBU. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

PRAKTINĖ DALIS. 2023 m. balandžio 28 d., 9.00 val. Technikumo g. 2, Alanta, Molėtų r. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas