Kompetencijų vertinimas Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo  profesinio mokymo programos (kodas T43081101) asmenims.

Data: 2023 m. kovo 27 d.

Vieta, laikas: Technikumo g. 2, Alanta, Molėtų r. 105, 316 kabinetai (sąrašai bus paskelbti vertinimo dieną), trukmė – 9.00-11.00 val.

SVARBU. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

PRAKTINĖ DALIS. 2023 m. kovo 31 d., 9.00 val. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas