Kompetencijų vertinimas Java programuotojo  profesinio mokymo programų (kodas P43061302, T43061305) asmenims.

TEORINĖ DALIS. Data: 2023 m. birželio 22 d.

Vieta, laikas: Ažupiečių g. 2, Anykščiai , 307 kabinetas, trukmė – 9.00-11.00 val.

SVARBU. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

PRAKTINĖ DALIS. 2023 m. birželio 28 d., 9.00 val. 307 kabinetas ,  Ažupiečių g. 2, Anykščiai,

Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.