Kompetencijų vertinimas Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo  profesinio mokymo programų (kodai M32104101, T32104101) asmenims.

TEORINĖ DALIS. Data: 2023 m. gegužės 29 d.

Vieta, laikas: Ažupiečių g. 2, Anykščiai , 307 kabinetas, trukmė – 9.00-11.00 val.

SVARBU. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

PRAKTINĖ DALIS. 2023 m. birželio 1 d., 9.00 val. Vairuotojų g. , Anykščiai, viravimo aikštelė.

Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.