Kompetencijų vertinimas Socialinio darbuotojo kvalifikacijai  profesinio mokymo programos (kodas T43092301) asmenims.

TEORINĖ DALIS. Data: 2023 m. birželio 26 d.

Vieta, laikas: Ažupiečių g. 2, Anykščiai , 307 kabinetas, trukmė – 14.00-16.00 val.

SVARBU. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

PRAKTINĖ DALIS. 2023 m. birželio 29 d., 9.00 val. 306 kabinetas ,  Ažupiečių g. 2, Anykščiai,

Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą