Kompetencijų vertinimas   Suvirintojo profesinio mokymo programos (kodas T43071503) asmenims.

TEORINĖ DALIS. Data: 2023 m. kovo 3 d.

Vieta, laikas: Ažupiečių g. 2, Anykščiai , 307 kabinetas, trukmė – 9.00-11.00 val.

SVARBU. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

PRAKTINĖ DALIS.  Data: 2023 m. kovo 8 d., 9.00 val. Suvirinimo laboratorijoje (dirbtuvėse),  Ažupiečių g. 1B, Anykščiai.

Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

TEORINĖS DALIES TESTŲ REZULTATŲ SKELBIMAS