Kompetencijų vertinimas Suvirintojo profesinio mokymo programų (kodai P43071501, T43071503) asmenims.

TEORINĖ DALIS. Data: 2023 m. gegužės 3 d.

Vieta, laikas: Ažupiečių g. 2, Anykščiai , 307 kabinetas, trukmė – 9.00-11.00 val.

SVARBU. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

PRAKTINĖ DALIS. 2023 m. gegužės 9 d., 9.00 val. ,  Ažupiečių g. 1B,  Anykščiai, Suvirinimo laboratorija.

Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.