Kompetencijų vertinimas Virėjo profesinio mokymo programos (kodas T43101304) asmenims.

TEORINĖ DALIS. Data: 2023 m. balandžio 27 d.

Vieta, laikas: Ažupiečių g. 2, Anykščiai , 307 kabinetas, trukmė – 14.00-16.00 val.

SVARBU. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

PRAKTINĖ DALIS. 2023 m. gegužės 4 d., 9.00 val.  112  kabinetas,  Ažupiečių g. 2, Anykščiai.

Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.