Kompetencijų vertinimas Virėjo profesinio mokymo programos (kodai P43101304) asmenims.

TEORINĖ DALIS. Data: 2023 m. gegužės 8 d.

Vieta, laikas: Ažupiečių g. 2, Anykščiai , 307 kabinetas, trukmė – 9.00-11.00 val.

SVARBU. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

PRAKTINĖ DALIS. 2023 m. gegužės 11 d., 9.00 val. Ažupiečių g. 2, Anykščiai , 112 kabinetas.

Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą