Padavėjo ir barmeno programos (valstybinis kodas P32101303)  asmenų/eksternų kompetencijų vertinimo teorinė dalis vykdoma  – 2022 m. birželio 17  d. , 105 auditorijoje (I aukštas). Pradžia 14.00 val. Į patalpą įleidžiami 13.50 val. Trukmė 120 min. (2 valandos).

Praktinė dalis – 2022 m. birželio 22 d., pradžia 9.00 val., 102 aud.

Kompetencijų vertinimo tvarkaraščiai 2022 m.

Kompetencijų vertinimo sudėtinės dalys

Kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimą sudaro:
1.Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas
2.Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas
3.Praktinio mokymo įvertinimas (taikomas tik asmenims, baigusiems profesinio mokymo programą)

Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas

Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas vykdomas elektroniniu būdu Centre ir Centro Anykščių filiale. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testą sudaro klausimai, atitinkantys kvalifikacijos lygį ir testo struktūrą. Kiekvienas testo klausimas, atsižvelgiant į jo sudėtingumą, vertinamas taškais.  III lygio kvalifikacijų – 80 taškų, IV  lygio kvalifikacijų – 100 taškų testo vertės. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas laikomas išlaikytu, jei asmuo surenka ne mažiau kaip 50 procentų bendros taškų sumos; laikomas neišlaikytu – jei asmuo surenka mažiau kaip 50 procentų bendros taškų sumos.

Teorinė dalis: pradžia – 14.00 val.,  vieta – Centro (Technikumo g. 2, Alanta, Molėtų r.) 105 aud.

SVARBU. Asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, rašiklį.

Naudinga informacija:

Kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas nuo 2022-01-01

Kvalifikacijų vertinimą koordinuoja

Profesinio mokymo programos