Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui vyks 2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. Pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti , kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti). Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

Laisvų vietų į profesinio mokymo programas ribotas. Konsultacijos dėl stojančiojo prašymo pildymo teikiamos telefonu: 8 383 5858337, 58500 mokymas@aukstaitijosprc.lt,

 Anykščių filiale:tel.: 8 686 66754, 8 611 39130,  el.paštas: anyksciai@aukstaitijosprc.lt

Prašymą gali pildyti: PRAŠYMAS LAMA BPO