Gegužės 28 d. mūsų mokykloje svečiavosi mokiniai iš Inturkės pagrindinės mokyklos bei Joniškio mokyklos – daugiafunkcio centro. Jie dalyvavo floristikos ir muzikos pamokoje kartu su Alantos TVM želdinių tvarkytojų specialybės mokiniais. Mokytojos Vida ir Zita iš invazinio augalo Japoninio pelėvirkšcio darė floristines ir sukulentų kompozicijas ir muzikos instrumentus – skudučius. Po pietų vyko bendros pamokos su istorijos mokytoja Dalia bei ekologinio ūkio darbininkų specialybės mokiniais. Pamokų dalyviai atliko istorijos užduotis lankydamiesi Dvaro rūmų muziejuje, Alantos sinagogoje ir Janonių šv. Marijos koplytėlėje. Pabaigoje visi sudainavo V. Kernagio dainą “Mūsų dienos kaip šventė”. Mokinius lydėjo ir integruotas pamokas kartu vedė Joniškio ir Inturkės mokytoja Lionė Jurkevičienė. Svečiai ne tik smagiai praleido dieną, bet dar namo išsivežė pagamintas augalų kompozicijas ir skudučius.


Category: Svečiai , Tavo karjera