Birželio 4 dieną mūsų mokykloje vyko Molėtų rajono socialinių pedagogų pasitarimas „Mokyklose įgyvendinamų prevencinių programų ir priemonių efektyvumas vaiko gerovei“. Jo metu aptarėme mokyklose įgyvendinamų prevencinių programų efektyvumą ir naudą mokiniams. Nutarėme, kad šios programos yra veiksmingos jeigu jos ilgalaikės, tačiau pagrindinis dalykas yra mūsų suaugusiųjų elgesys ir pavyzdys. Pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos sėkmingam prevencinių programų įgyvendinimui yra pačių mokinių iniciatyva organizuoti ir įgyvendinti prevencines veiklas, efektyvus vaiko gerovės komisijos darbas, švietimo pagalbos specialistų, mokyklos bei vietos bendruomenės ir tėvų įsitraukimas. Taip pat reikia siūlyti kurti įvairesnes prevencines programas, pavyzdžiui, mokyklos nelankymo, pamokų praleidinėjimo prevencijos ir kt. ir skatinti jas diegti mokyklose. Aptarėme ką galime padaryti mes pedagogai, kokių veiksmų turi imtis tėvai.

Socialinė pedagogė Rita Sabaliauskienė


Category: Prevencinė veikla , Renginiai