2020 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS /MODULIUS TERMINAI

Daugiau informacijos apie priėmimą

TEIKTI PRAŠYMĄ LAMA BPO

II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2020-05-20 – 2020-08-07,vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims – 08-12
Testų, jei taikomi, laikymas 2020-05-20 – 2020-08-04
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2020-08-10,vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims 08-14
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose 2020-08-12 – 2020-08-17
III. Papildomas priėmimas
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). 2020-08-15 – 2020-08-26
Testų, jei taikomi, laikymas 2020-08-17 – 2020-08-24
Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2020-08-17 – 2020-08-26
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2020-08-27 – 2020-08-28
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose 2020-08-31 – 2020-09-01,  o PM įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių, – 09-02
IV. Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę PM įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d. Mokymo sutartys      pasirašomos kiekvieną šio laikotarpio pirmadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos

 

 


Category: Anykščių filialas , Skelbimai , Svarbūs , Tavo karjera