Mokykla Erasmus+ projekto partneris

Erasmus+ Projektas ,,Profesinio mokymo įstaigų veiklos veiksmingumo ir kokybės gerinimas” Nr. 2020-1-LT01-KA102-077675

Konsorciumą sudaro:

  1. IĮ ,,Erasmus plius” – konsorciumo koordinatorius
  2. Alantos technologijos ir verslo mokykla
  3. Joniškio žemės ūkio mokykla
  4. Kretingos technologijos ir verslo mokykla
  5. Šilutės profesinio mokymo centras
  6. Zarasų profesinė mokykla

Projekto tikslas – socialinio darbo ir konsultavimo, sodininkystės ir žuvininkystės posričių profesinio mokymo specialistų ir besimokančiųjų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas, didinant jų darbo ir karjeros perspektyvas, taip pat stiprinant konkurencingumą darbo rinkoje.

Projekto veiklos:

Numatytos DARBUOTOJŲ MOBILUMO VEIKLOS (trukmė – 7 dienos)

— DEKORATYVINIO ŽELDINIMO IR APLINKOS TVARKYMO VERSLO DARBUOTOJO PMP –  specialistų vizitas į Nyderlandus:

Alantos TVM – 2 mokytojai ir 3 mokiniai.

— SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO PMP – specialistų vizitas į Italiją:

Alantos technologijos ir verslo mokykla – 1 mokytojas ir 2 mokiniai.

Numatytos BESIMOKANČIŲJŲ MOBILUMO VEIKLOS (trukmė – 28 dienos)

 


Category: Projektai