Šiandien Anykščių filiale įvyko naujos valgyklos atidarymo šventė. Aukštaitijos PRC direktorius Vladas Pusvaškis kalbėjo, kad šis įvykis užbaigia mokyklos pirmojo aukšto rekonstrukciją. Žymiai pagerėjo mokinių gyvenimo sąlygos, nes jau veikia 32-jų vietų bendrabutis, o mokymosi sąlygas pagerins nauja maisto ruošimo technologijų laboratorija ir svečių aptarnavimo kabinetas. Direktorius dėkojo visiems, prisidėjusiems prie rekonstrukcijos: projektuotojams, darbininkams ir mokyklos bendruomenės nariams.

Šventėje dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius, mero pavaduotojas Dainius Žiogelis, švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė, architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė, ,,Naujų vėjų“ bendruomenės pirmininkė Irma Smalskienė, VšĮ  ,,Sveikatos oazė“ direktorė Sonata Veršelienė. Naujas patalpas pašventino Anykščių šv. Mato parapijos klebonas Petras Baniulis.

Šventės svečiai įteikė reprezentacines dovanas, linkėjo ir ateityje naujų idėjų, turtinant mokyklos bazę, gražinant aplinką.


Category: Anykščių filialas , Maitinimas ir klientų aptarnavimas , Renginiai