Aukštaitijos profesinio rengimo centras  2022 m. Vasario 21-25 dienomis įgyvendino projektą „Išdrįsk verslauti“ pagal VPS priemonę Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 finansuojamą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros  ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Bendra projekto suma – 7456,52 Eur. Verslumo savaitės mokymų tikslas – paskatinti mokymų dalyvius imtis verslo, supažindinant su verslumo aktualijomis, verslo internetinėje erdvėje galimybėmis, gerosiomis patirtimis. Įgauti pasitikėjimo ir ryžto imtis verslo,  tokiu būdu įgyjant reikalingas kompetencijas dalyvauti projektuose bei susikurti darbo vietas. Projekte dalyvavo 11 įvairaus amžiaus dalyvių. Teorines paskaitas ir praktikumus vedė trys lektoriai, dalyviai išklausė 40 val. paskaitų kursą. Verslumo savaitės pabaigoje Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras apžvelgė galimybes pradėti ir plėtoti verslą Molėtų rajone, projektų vadovė papasakojo apie paramos verslui galimybes, projekto dalyviai ir smulkaus verslo atstovai dalinosi patirtimis.


Category: Projektai