Pameistrystė – bendras kelias į sėkmę!

Pameistrystės organizavimo forma taikoma profesinio mokymo įstaigose besimokantiems pilnamečiams asmenims. Šiems asmenims užtikrinamos lankstaus „migravimo“ renkantis mokymosi formą galimybės.

Pameistrystė netaikoma nepilnamečiams asmenims, kurie profesijos mokosi kartu su pagrindinio ar vidurinio ugdymo programa.

Priimant mokytis pameistrystės forma ir sudarant pameistrystės darbo sutartį, didžiausią prioritetą teikti asmenims, jau turintiems kvalifikaciją (profesinę arba aukštojo mokslo).

Kaip vyks mokymas?

Mokymas vyksta ir pas darbdavį, ir mokymo įstaigoje. Už rezultatą atsakinga mokymo įstaiga ir darbdavys. Baigus mokymo programą ar jos dalį, mokymo įstaiga inicijuos kompetencijų vertinimą. Įvertinus kompetencijas ir išlaikius egzaminą jums bus, priklausomai nuo pasirinkimo, suteikiama kvalifikacija arba jos dalis. Diplomą arba pažymėjimą išduoda mokymo įstaiga.

Šaltinis: https://www.pameistryste.lt/pameistriams/

AUKŠTAITIJOS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

PROFESIJOS, PAGAL KURIAS ASMUO GALI MOKYTIS PAMEISTRYSTĖS ORGANIZAVIMO FORMA

Turinys vidurinį išsilavinimą:

Įgiję kvalifikaciją pagal pirminio profesinio programas (tęstinis mokymas):

Mokyklos adresas: Technikumo g. 2, Alantos mstl., Alantos sen., Molėtų r.

Kontaktai: tel.: (8383) 5 85 00, 5 83 37, el. p. info@aukstaitijosprc.lt , ugdymas@aukstaitijosprc.lt

Daugiau apie mus internete: www.alantostvm.lt , www.facebook.com/aukstaitijosPRC

ANYKŠČIŲ FILIALAS (Anykščiai, Ažupiečių g. – 2)

Įgiję vidurinį išsilavinimą (neturintys kvalifikacijos):

Įgiję vidurinį išsilavinimą  ir turintys vieną kvalifikaciją (TĘSTINIS MOKYMAS):


Category: Anykščių filialas , Skelbimai , Tavo karjera