Projektas NO 2021-1-DE02-KA220-VET-000033280

                  Aukštaitijos profesinio rengimo centras dalyvauja projekte PROGREEN “Žaliųjų gebėjimų žemės ūkyje skatinimas ir tobulinimas” kartu partneriais iš Hanse Parlament (HP), Vokietija (Vadovaujantis partneris),  Hamburgo žemės ūkio rūmai (LWKHH),Vokietija,ITAE.SERENI(ITA),Italija, Hämeenammattikorkeakoulu Ltd. (HAMK), Suomija, Universiteto žaliojo ugdymo koledžas (HGUt), Norvegija

Pagrindinė projekto veikla: bendradarbiavimo partnerystės profesiniame mokyme ir ugdyme. Europos žemės ūkis susiduria su rimtomis permainomis. CO2 dujų išmetimo sumažinimas, bioįvairovės išlaikymas, tvarus dirvožemio, oro ir vandens naudojimas – tai tik keletas  gamtos išsaugojimo  reikalavimų.  Tikimasi, kad ūkininkai sukaups pakankamas pajamas, padidins konkurencingumą, gamins aukštos kokybės maistą ir imsis svarbių socialinių funkcijų. Tačiau, pagal Europos parlamento vertinimą, tam trūksta svarbių kvalifikacijų, nes tik 8.5% ūkininkų turi reikalingą išsilavinimą. Taip pat dabartinė Europos ūkininkų karta yra gerokai pasenusi, tik 11% yra jaunesni nei 40 metų, o trečdalis vyresni nei 65. Tai reiškia, kad tikra ekologinė kaita yra neįmanoma be personalo kaitos.

Šiuo projektu siekiama prisidėti prie geresnių žemės ūkio kvalifikacijų, sukuriant ir tobulinant mokymo programas tam, kad būtų  galima remti  personalo ir ekologinės kaitos procesus Europoje.Ypač didelis dėmesys kreipiamas į tai, kad projektas skatintų lygias galimybes ir vienodą žemės ūkio programų prieinamumą. Tuo būdu daug prisidedama prie socialiai atsakingo žemės ūkio.  Projektu siekiama įgyvendinti septynis tikslus, kurie turi atspindėti individualius projekto partnerių skirtumus. Vienas tikslas yra perduoti dualinį profesinį mokymą iš šalių, turinčių brandžias tokio mokymo sistemas, šalims, kuriose mokymas vykdomas mokyklose, tam, kad Europoje būtų pagrįstas darbinis mokymas pagal Osnabriuko deklaraciją. Svarbu įtraukti praktiškai gebančius dirbti individus, kuriems yra sunki teorinė mokymo programa. Jiems bus pritaikyta programa, teikianti kvalifikuotą bendrą supratimą apie žemės ūkį ir konkretus žemdirbystės mokymas. Kitas svarbus tikslas yra žemės ūkio mokyklų mokytojų kvalifikacija. Tik puikiai paruošti mokytojai gali gerai mokyti.  Projekto partneriai ir toliau stengsis, kad žemės ūkio darbuotojai ir vadybininkai turėtų aukštą kvalifikaciją.  Reikia užtikrinti tai, kad ūkininkai susipažintų su naujovėmis ir procesais organinėje žemdirbystėje, kad jie turėtų galimybę  įgyvendinti organines priemones savo ūkiuose.  Galutinis tikslas paskleisti rezultatus, pasiektus visoje ES, sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp dalyvaujančių institucijų ir asocijuotų partnerių. Taip tęsiami toliau projekto metu užmegzti santykiai bei ryšiai ir parama Europos piliečių ir institucijų integracijai.Projektą sudaro 8 darbiniai paketai (WP), apimantys šias veiklas:seminarų bei projekto susitikimų organizavimas, projekto įvykdymo, perdavimo ir įgyvendinimo vertinimai.

Birželio 1-2 dienomis vyr profesijos mokytoja Vida Šeikienė ir gimnazijos skyriaus vedėja, biologijos mokytoja metodininkė Arūnė Vitonytė dalyvavo  pirmajame projekto partnerių susitikime Hamburge Vokietijoje.

Vykdantysis partneris Vokietijos Hanse Parlamentas pristatė projekto tikslus, susipažinome su Vokietijos profesinio mokymo sistema ir  kitų projekto partnerių profesinio mokymo sistemomis.Toliau projekte laukia darbas pagal iškeltus  tikslus ir numatytus planus:Vokietijos dualinio profesinio mokymo analizė bei dabartinių ekologinių ir ekonominių standartų apžvalga, vertimas į gimtąsias kalbas ,pritaikymas pagal nacionalines ypatybes ,testavimas ir įvertinimas, programos bei mokomosios medžiagos užbaigimas, apimant vertinimo rezultatus, pritaikymo pastabų kūrimas + pasiruošimas tolimesniam įgyvendinimui.

Projekto rezultatas: sukurta ir pritaikyta mokymo programa “ Ūkininkas”, skirta tiems, kurie turi mokymosi sunkumų. Vadovaujanti organizacija: Aukštaitijos profesinio rengimo centras, Lietuva. Šio rezultato dėka šalyse, kuriose mokomasi mokyklos, bus įdiegtas profesinis mokymas darbo vietose. Tai padidins kompencijas ir gebėjimus bei profesinio mokymo aktualumą. Sumažės nedarbo lygis, ypač jaunimo tarpe, bei kvalifikuotų darbininkų trūkumas,  bus sustiprintas profesinis mokymas.Šį rezultatą bus lengva perduoti ir kitoms Lietuvos bei projekto partnerių švietimo įstaigoms.

Aukštaitijos PRC vadovaus šiam darbo paketui, konsultuojant Hanse parlament ir Hamburgo Žemės Ūkio Rūmams.

 

 

Vida Šeikienė

Arūnė Vitonytė


Category: Kelionės, išvykos , Projektai , Žemės ūkis