Bendradarbiaujant su Panevėžio PPAR, birželio 21 d. organizuotas susitikimas-diskusija su socialiniais partneriais dėl Elektriko programos vykdymo Aukštaitijos profesinio rengimo centre. Susitikime dalyvavo UAB “Anykščių energetinė statyba” generalinis direktorius Teodoras Bitinas, Panevėžio PPAR Utenos filialo direktorius Jurgis Dumbrava, ESO Utenos regiono viršininkas Sigitas Sinickas, energetikos srities specialistas Jeronimas Balčiūnas. Aptarti klausimai dėl praktinio mokymo organizavimo, mokymo bazės įrengimo. Elektriko profesinio mokymo programos paskirtis – parengti kvalifikuotą elektriką, kuris gebėtų atlikti elektrotechnikos ir elektronikos darbus, įrengti ir eksploatuoti elektros mašinas, įrengti ir eksploatuoti elektros įrenginius. Gavus licenciją vykdyti šią programą, priėmimas mokytis vyktų papildomo-žiemos priėmimo metu.


Category: Anykščių filialas , Inžinerija