Aukštaitijos PRC Anykščių filiale vyko susitikimas-patirties pasidalinimas apie  bendrojo ugdymo įstaigų mokinių technologijų mokymą pagal profesinio mokymo programų  modulius. Besimokantiems bendrojo ugdymo įstaigose patariama ne pradėti galvoti apie profesiją, o bandyti pažinti save. Technologinis mokymas profesinėje mokykloje – pirmas žingsnis link teisingo profesijos pasirinkimo. Mokiniai plačiau susipažįsta su profesiniu mokymu: turi galimybę pasirinkti siūlomus modulius, kuriems reikalinga gera praktinio mokymo bazė (siuvykla, traktoriai, suvirinimo įranga, augalų dauginimo laboratorija, maisto ruošimo laboratorija ir kt.); įgytos žinios, įgūdžiai, modulio baigimo pažymėjimas palengvina tolimesnį mokinio profesinį pasirinkimą ir mokymąsi. Technologinis mokymasis profesinėje mokykloje padeda ugdyti mokinio bendrąsias kompetencijas, socialinius įgūdžius.
Susitikime  dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius Julius Jakučinskas, Anykščių rajono Švietimo skyriaus, Anykščių miesto bendrojo ugdymo mokyklų, Užimtumo tarnybos vadovai.  Susitikimo metu vyko Anykščių filialo praktinio mokymo bazės pristatymas: metalo technologijų apdirbimo, suvirinimo laboratorijų, stalių dirbtuvų, susipažinta su naujai įrengtu bendrabučiu, valgykla, maisto gaminimo laboratorija ir kitais atnaujintais kabinetais.
Spalio mėnesį Aukštaitijos PRC taip pat vyko Molėtų rajono bendrojo ugdymo įstaigų technologijų mokytojų susitikimas, kurio metu aptarti pranašumai mokiniams, besimokantiems technologijų mūsų Centre, aptarti ateities planai.  Šių susitikimų tikslas dalintis patirtimi, ieškoti būdų sprendžiant įvairius klausimus dėl mokymo organizavimo.
J.Jakučinskas pabrėžė, kad šalies profesinėse mokyklose technologijų mokymas yra vienas svarbių pokyčių  bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų bendradarbiavime.
2022-2023 m.m. Centre pagal profesinio mokymo programų modulius mokosi beveik 100 mokinių iš Molėtų gimnazijos, Molėtų r. Alantos gimnazijos, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos, Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos, Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos. Moduliai yra iš įvairių švietimo sričių: inžinerijos, žemės ūkio, paslaugų asmenims, gamybos ir perdirbimo. Mokiniai juos renkasi pildydami prašymą informacinėje sistemoje LAMA BPO https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/. Mokymosi procesui prasidėjus priėmimas vyksta iki lapkričio 30 d.  Kitais metais galėsime siūlyti modulius pagal naujai planuojamą įgyvendinti Renginių ir poilsio paslaugų  organizatoriaus profesinio mokymo programą.

Category: Anykščių filialas , Renginiai