KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS (Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacijai)

Kompetencijų vertinimas  Socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo programos (kodas P43092301) asmenims.

TEORINĖ DALIS. Data: 2023 m. kovo 10 d.

Vieta, laikas: Ažupiečių g. 2, Anykščiai , 307 kabinetas, trukmė – 9.00-11.00 val.

SVARBU. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

PRAKTINĖ DALIS. Data: 2023 m. kovo 15 d., 9.00  val.

Vieta: 307 kabinetas , Ažupiečių g. 2, Anykščiai.

Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.


Category: Anykščių filialas