Programos paskirtis. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis.

Pagrindiniai moduliai:

  • Buhalterinės apskaitos tvarkymas
  • Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje
  • Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje
  • Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas

Pasirenkamieji moduliai:

  • Finansinių ataskaitų rengimas
  • Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas
  • Gamybos išlaidų bei produkcijos savikainos apskaitymas

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, galės dirbti apskaitininku ūkio subjekto buhalterinės apskaitos padaliniuose, apskaitos paslaugas teikiančiose įmonėse. Dirbama individualiai ir (arba) komandoje.

Programos apimtis mokymosi kreditais:  programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų, trukmė 1 metai.

Kvalifikacijos pavadinimas – apskaitininkas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas

 


Category: PRIĖMIMAS

Žymos: