Programos paskirtis. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam žemės ūkio gamybos verslo darbuotojui parengti, kuris gebėtų dirbti samdomą darbą žemės ūkio bendrovėse (ūkiuose) ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą ūkininko ūkyje.

Pagrindiniai moduliai:

 • Ūkininkavimo pradmenys
 • TR1 kategorijos traktorių vairavimas
 • Lauko augalų auginimas
 • Įvairių rūšių gyvulių auginimas
 • Žemės ūkio veiklos vykdymas
 • Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas
 • Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas
 • Ūkio veiklos apskaita
 • Augalų apsaugos produktų naudojimas
 • Veterinarinė slauga
 • Ekologinis ūkininkavimas

Būsimo darbo specifika. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas gebės dirbti žemę, auginti įvairias žemės ūkio kultūras, prižiūrėti gyvulius, ruošti įvairius pašarus, gaminti gyvulininkystės ir augalininkystės produkciją, ją sandėliuoti, transportuoti bei realizuoti, dirbti žemės ūkio technika ir įrengimais, vystyti netradicinius žemės ūkio verslus, pritaikant žemės ūkio ekonomikos, verslo vadybos, rinkodaros bei ūkio veiklos apskaitos žinias ir naujausius žemės ūkio mokslo pasiekimus.

Programos apimtis mokymosi kreditais: programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų, 1,7 m.

Kvalifikacijos pavadinimas – žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas

 


Category: PRIĖMIMAS

Žymos: