Programos paskirtis. Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam individualios priežiūros darbuotojui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos asmeniui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti asmens saugumą užtikrinančias sąlygas.

Pagrindiniai moduliai:

  • Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų laikymasis,
  • Pagalbos poreikio asmeniui identifikavimas,
  • Socialinių paslaugų teikimas asmeniui pagal nustatytą poreikį,
  • Asmens saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas,

 

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs kvalifikaciją, galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.

Individualios priežiūros darbuotojas dirba uždaroje patalpoje ir lankydamas asmenis jų gyvenamojoje aplinkoje; galimas darbas naktį, pavojingas darbas su šeimomis ar socialinę riziką patiriančiais, psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis.

Individualios priežiūros darbuotojas turi būti susipažinęs su socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

Programos apimtis mokymosi kreditais: programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 70 mokymosi kreditų,  iki 2 metų.

Kvalifikacijos pavadinimas – individualios priežiūros darbuotojas.

Kvalifikacijos lygis – pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas.

 

 


Category: PRIĖMIMAS

Žymos: