Reikalavimai išsilavinimui: mokymasis III-IV   gimnazijos klasėse.

Apimtis mokymosi kreditais – 5 (110 val.).

 

Kompetencijos:

  • Valdyti TR1 kategorijos traktorius. Gebės ir mokysis: Apibūdinti TR1 kategorijos (iki 60 kW galios) traktorių konstrukcijas ir veikimo principus, mechanizmų montavimo ant TR1 kategorijos traktorių (krautuvų, ekskavatorių, buldozerių ir kt.) principus. Išmanyti kelių eismo taisykles, saugaus eismo taisykles. Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimus, taikomus valdant TR1 kategorijos traktorius, jų junginius su priekabomis ir žemės ūkio mašinas. Apibūdinti žemės ūkio mašinų konstrukcijas, veikimo ypatumus. Apibūdinti pavojingų krovinių vežimo bendruosius reikalavimus, priekabų ir jų mazgų konstrukcijos ir veikimo ypatumus. Valdyti, programuoti ir kontroliuoti TR1 kategorijos traktorius ir jų junginius su priekabomis. Valdyti žemės ūkio mašinas. Valdyti TR1 kategorijos traktorius su sumontuotais mechanizmais. Transportuoti pavojingus krovinius.
  • Prižiūrėti TR1 kategorijos traktorius. Gebės ir mokysis: Paaiškinti TR1 kategorijos traktorių, priekabų, montuojamų mechanizmų ir žemės ūkio mašinų priežiūrą, pagal gamintojo reikalavimus. Paaiškinti TR1 kategorijos traktorių, žemės ūkio mašinų diagnostikos ypatumus, gedimų šalinimo būdus. Prižiūrėti TR1 kategorijos traktorius, priekabas, montuojamus mechanizmus ir žemės ūkio mašinas, pagal gamintojo reikalavimus. Naudoti eksploatacines ir chemines medžiagas, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų. Nustatyti ir šalinti nesudėtingus TR1 kategorijos traktorių ir žemės ūkio mašinų Paruošti TR1 kategorijos traktorius, priekabas, montuojamus mechanizmus ir žemės ūkio mašinas transportuoti ir saugoti.

 

Kita informacija:

  • Mokiniai, pasirinkę modulį, turi teisę nesimokyti privalomo technologijų dalyko;
  • Mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar jų modulius, gali gauti stipendiją;
  • Baigus modulį, išduodamas pažymėjimas (kodas 3105).

 

 


Category: PRIĖMIMAS

Žymos: