Reikalavimai išsilavinimui: mokymasis III-IV gimnazijos klasėse.

Apimtis mokymosi kreditais – 5 (110 val.).

 

Kompetencijos:

  • Valdyti TR2 kategorijos traktorius. Gebės ir mokysis: Apibūdinti TR2 kategorijos (60 kW galios ir daugiau) traktorių konstrukcijas ir veikimo principus, mechanizmų montavimo ant TR2 kategorijos traktorių (krautuvų, ekskavatorių, buldozerių ir kt.) principus. Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimus, taikomus valdant TR2 kategorijos traktorius, jų junginius su priekabomis ir žemės ūkio mašinas. Apibūdinti žemės ūkio mašinų konstrukcijas, veikimo ypatumus. Apibūdinti pavojingų krovinių vežimo bendruosius reikalavimus, priekabas, skirtas pavojingiems kroviniams vežti, jų mazgų konstrukcijas ir veikimo ypatumus. Valdyti, programuoti ir kontroliuoti TR2 kategorijos traktorius ir jų junginius su priekabomis. Valdyti žemės ūkio mašinas. Transportuoti krovinius TR2 kategorijos traktoriais ir jų junginiais su priekabomis. Valdyti TR2 kategorijos traktorių su sumontuotais mechanizmais. Transportuoti pavojingus krovinius.
  • Prižiūrėti TR2 kategorijos traktorius. Gebės ir mokysis: Paaiškinti TR2 kategorijos traktorių, priekabų, montuojamų mechanizmų ir žemės ūkio mašinų priežiūrą, pagal gamintojo reikalavimus. Paaiškinti TR2 kategorijos traktorių, žemės ūkio mašinų diagnostikos ypatumus, gedimų šalinimo būdus. Prižiūrėti TR2 kategorijos traktorius, priekabas, montuojamus mechanizmus ir žemės ūkio mašinas, pagal gamintojo reikalavimus. Naudoti eksploatacines ir chemines medžiagas, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų. Nustatyti ir šalinti nesudėtingus TR2 kategorijos traktorių ir žemės ūkio mašinų Paruošti TR2 kategorijos traktorius, priekabas, montuojamus mechanizmus ir žemės ūkio mašinas transportuoti ir saugoti.

 

Kita informacija:

  • Mokiniai, pasirinkę modulį, turi teisę nesimokyti privalomo technologijų dalyko;
  • Mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar jų modulius, gali gauti stipendiją;
  • Baigus modulį, išduodamas pažymėjimas (kodas 3105).

 

 


Category: PRIĖMIMAS

Žymos: