Programos paskirtis. Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam elektrikui parengti, kuris gebėtų atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus, įrengti ir eksploatuoti elektros mašinas, įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją, įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4 – 35 kV įtampos ir perdavimo tinklo 110 – 400 kV įtampos elektros įrenginius.

Pagrindiniai moduliai:

  • Bendrieji elektrotechnikos ir elektronikos darbai, silpnų srovių įrenginių įrengimas ir eksploatavimas
  • Elektros įrenginių eksploatavimas
  • Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios įrenginių instaliacijos įrengimas ir eksploatavimas, prijungimo linijų ir elektros energijos apskaitos įrenginių montavimas ir eksploatavimas
  • Skirstomojo tinklo 0,4–35 kV ir perdavimo tinklo 110–400 kV įtampos elektros įrenginių įrengimas ir eksploatavimas

         Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja vartotojo elektros įrenginius, žemosios ir aukštosios įtampų skirstomuosiuose ir perdavimo tinkluose. Baigus šią programą ir siekiant vykdyti kvalifikuotam elektrotechniniam personalui priskiriamas funkcijas, būtina teisės aktų nustatyta tvarka įgyti apsaugos nuo elektros kvalifikaciją.

 

    Programos apimtis mokymosi kreditais: programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų, trukmė iki 1 metų.

         Kvalifikacijos pavadinimas – elektrikas

         Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

        Minimalus reikalaujamas išsilavinimas vidurinis išsilavinimas, 18 metų

 


Category: PRIĖMIMAS Anykščiai

Žymos: