Programos paskirtis. Apsaugos darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apsaugos darbuotojui parengti, kuris gebėtų užtikrinti objektų, renginių ir fizinių asmenų apsaugą, valdyti šaunamąjį ginklą, atlikti inkasavimą, pervežti, lydėti ir apsaugoti krovinius.

Pagrindiniai moduliai:

  • Objektų, renginių ir fizinių asmenų apsaugos užtikrinimas
  • Šaunamojo ginklo valdymas
  • Inkasavimas, pervežimas, palyda ir apsauga

         Būsimo darbo specifika.  Asmenys, įgiję apsaugos darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti apsaugininkais, vykdant individualią veiklą, apsaugos darbuotojais, jei bus įdarbinti apsaugos tarnybų arba apsaugininkų, ir apsaugos vadovais, jei bus įdarbinti apsaugos tarnybų.

    Programos apimtis mokymosi kreditais: programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 45 mokymosi kreditai, trukmė iki 1 metų.

         Kvalifikacijos pavadinimas – apsaugos darbuotojas

         Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III

        Minimalus reikalaujamas išsilavinimas  Amžiaus reikalavimai 18 metų. Kiti reikalavimai reikalavimai asmeniui, siekiančiam tapti apsaugininku, apsaugos vadovu, apsaugos darbuotoju ar apsaugos darbuotoju stažuotoju nustatyti Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatyme. Apsaugininkams ir apsaugos darbuotojams, vykdantiems ginkluotą asmens ir turto apsaugą, papildomai taikomi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme nustatyti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.


Category: PRIĖMIMAS Anykščiai

Žymos: