Programos paskirtis. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą vairuotoją, mokantį vežti krovinius motorinėmis transporto priemonėmis tarptautiniais maršrutais.

Pagrindiniai moduliai:

  • Transporto priemonių sandara
  • Transporto priemonių, transporto priemonių junginių eksploatacija
  • Krovinių pakrovimas, iškrovimas bei tvirtinimas
  • Saugus ir ekonomiškas transporto priemonės vairavimas
  • Pavojingos situacijos kelyje
  • Netinkamų veiksmų darbe teisinės pasekmės
  • Darbo ir poilsio režimai
  • Krovinių vežimo dokumentacija
  • Pavojingų krovinių vežimas

         Būsimo darbo specifika.  Būsimo darbo specifika. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas dirba įmonėse, užsiimančiose vežimų veikla vidaus ir užsienio maršrutais. Jis veža krovinius tinkamiausiais maršrutais, tvarko krovinio dokumentus muitinės postuose ir muitinės sandėliuose. Vairuoja ir techniškai prižiūri automobilius, furgonus ir sunkvežimius, skirtus prekėms, skysčiams ir sunkiems kroviniams vežti ilgais ir trumpais atstumais. Atlieka nesudėtingą transporto priemonių remontą, organizuoja kapitalinį remontą ir priežiūrą, naudojasi šiuolaikine telekomunikacine įranga. Atlieka arba padeda atlikti saugų prekių pakrovimo, uždengimo ir iškrovimo darbus, naudojant įvairius kėlimo ar savivarčius prietaisus.

    Programos apimtis mokymosi kreditais: – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų, trukmė iki 1 metų.

         Kvalifikacijos pavadinimas – motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas

         Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III

        Minimalus reikalaujamas išsilavinimas  pagrindinis išsilavinimas. Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) asmuo, siekiantis įgyti šią kvalifikaciją, turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus (arba 16 metų amžiaus, jei asmuo taip pat mokosi vidurinio ugdymo programoje). Mokymosi metu asmuo turi turėti arba siekti įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą


Category: PRIĖMIMAS Anykščiai

Žymos: